Services

Våra tjänster

Hur vi jobbar

Vi företräder aktörer inom i princip alla kulturformer. När vi får in en ny kund så gör vi tillsammans med kunden en kartläggning av vilka stöd, sponsorer och tjänster som kan vara relevanta för just dem samt hjälper till med råd kring hur man bör tänka för att bli aktuell för olika typer av stöd och bidrag. Vi jobbar därefter proaktivt med varje kund under året och presenterar löpande relevanta stöd, sponsorserbjudanden och andra tjänster som vi tror kan vara av intresse för just dem. När vi hittat stöd som vi tror kan passa just ert projekt så skriver vi (tillsammans med er) ansökan och lägger upp en rimlig budget. Vi hjälper er därefter genom hela stödprocessen och bistår er när det blir dags att redovisa.

vill du veta mer?

Kontakta oss