dansare

Vad vi gör

Vi hjälper kulturutövare av alla slag att genomföra sina projekt. Vi är experter på att identifiera och söka allehanda stöd, bidrag och annan finansiering som är tillgänglig för kulturen i Sverige. Vi har även ett nära samarbete med flera olika företag som sponsrar och stöder kulturella evenemang och konstutövare och kan sätta er i kontakt med rätt aktörer.

Stöd, bidrag & stipendier

Vi vet vilka stöd, bidrag, stipendier som finns och hjälper er med att skriva era ansökningar, upprätta er budget och ger er ledning så att ni förbättrar era förutsättningar att få det stöd ni söker. Vi bistår er även med redovisningen.

Sponsorer och samarbeten

Vi samarbetar med ett antal större svenska och internationella företag som varje år sponsrar evenemang och kulturaktörer. Genom vårt kontaktnät kan vi hitta företag som är beredda att stödja er med pengar och produkter.

Produktion & konstnärligt innehåll

Vi har stor erfarenhet av att anordna olika typer av events och kan ställa upp med kontakter, råd och praktisk hjälp för det fall ni skulle behöva hjälp med någon aspekt av ert arrangemang, vare sig det gäller produktion eller innehåll. 

vill du veta mer?

Kontakta oss